Sprawy karne

sprawy karne kajdanki i młotek sądowniczy

W naszej Kancelarii zapewniamy rzetelną pomoc prawną z zakresu spraw karnych. Postępowanie tej kategorii służy ujawnieniu i osądzeniu sprawcy przestępstwa. Proces składa się z dwóch etapów, jakim jest postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie przed sądem. Nierzadko bywa ono bardzo skomplikowane i złożone. Jego celem jest ustalanie i potwierdzenie powstania danego czynu zabronionego w postaci przestępstwa oraz wyciągnięcie odpowiedzialności karnej. 

Niezależny Radca Prawny 

Tomasz Monte jest doświadczonym i kompetentnym niezależnym Radcą Prawnym, który w ramach świadczenia usług prawniczych podejmuje się obrony w postępowaniach karnych w sprawach dotyczących wykroczeń. W trakcie współpracy występuje jako obrońca osoby podejrzanej lub oskarżonej, a także jako pełnomocnik pokrzywdzonego. Ponadto reprezentuje klienta przed sądem i prokuratorem, wspiera osoby tymczasowo aresztowane, sporządza zażalenia, apelacje i wiele innych. 

Korzystając z usług naszej Kancelarii, gwarantujemy Państwu kompleksową obsługę podczas toczącego się postępowania karnego. Oferujemy fachowe doradztwo na każdym etapie procesu oraz regularne konsultacje prawne. Wspólnie dobierzemy możliwie jak najlepsze rozwiązania i sprawnie dojdziemy do korzystnego zakończenia sprawy.