Sprawy administracyjne

kodeksy prawa na biurku

W Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Monte zajmujemy się obsługą wszelkiego rodzaju spraw administracyjnych. Postępowania z tej dziedziny mają za zadanie uregulować stosunki prawne powstałe między podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Dotyczą one najczęściej spraw budowlanych, mieszkaniowych i ubezpieczeniowych. Obsługujemy gminy, powiaty, osoby prawne państwowe i samorządowe, a także prywatne osoby fizyczne. 

W ramach współpracy do obowiązków naszej Kancelarii należy m.in.:

  • organizacja regularnych konsultacji prawnych wraz z udzielaniem porad,
  • pomoc w złożeniu odwołania od decyzji administracyjnej,
  • przygotowanie wniosków inicjujących postępowanie administracyjne, 
  • sporządzenie opinii prawnych w sprawach dotyczących działalności jednostki samorządowej,
  • opiniowanie aktów prawnych,
  • przeprowadzenie wnikliwej analizy i sporządzenie wniosków, podań i wszelkiego rodzaju pism,
  • reprezentacja klienta w sądzie bądź w urzędzie,
  • stały nadzór prawny nad obsługiwanym postępowaniem.

Zapewniamy kompleksową obsługę klienta oraz korzystne dla niego rozwiązania. W naszej Kancelarii rzetelnie prowadzimy sprawy administracyjne, dbając przede wszystkim o ochronę praw naszych klientów i ich interesów. Gwarantujemy profesjonalne i niezawodne wsparcie na drodze sądowej.