Sprawy cywilne

Temida

Sprawy cywilne są najczęściej występującym rodzajem postępowań. Dotyczą one stosunków pomiędzy osobami fizycznymi, a podmiotami prawnymi bądź też jednostkami organizacyjnymi. Do ich kategorii należą wszelkiego rodzaju sprawy majątkowe, rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze itp.

W naszej Kancelarii podejmujemy się spraw cywilnych dotyczących m.in.:

  • postępowania o eksmisję,
  • dochodzenia roszczeń pieniężnych, w tym zapłaty z tytułu wszelkiego rodzaju umów,
  • odszkodowań za wypadki komunikacyjne i inne, z tytułu szkody na osobie bądź mieniu,
  • spraw, w których stroną jest zakład ubezpieczeń,
  • podziału majątku,
  • zasiedzenia,
  • odwołaniu darowizny. 

W ramach świadczonych usług zapewniamy rzetelną pomoc prawną w prowadzeniu spraw tej kategorii. Podczas współpracy z klientem organizujemy regularne konsultacje, w których trakcie możemy poznać genezę sporu i dobrać najrozsądniejsze rozwiązanie. Następnie sporządzamy odpowiednie opinie, umowy, a także pisma procesowe i projekty aktów prawnych. Występujemy również przed sądami bądź urzędami, gdzie bierzemy czynny udział w negocjacjach pomiędzy stronami sporu. Ponadto skutecznie zawieramy ugody sądowe i pozasądowe. Ochrona dobrych interesów naszego klienta jest bowiem naszym priorytetem. 

Gwarantujemy fachową pomoc w sprawnym rozwiązywaniu problemów prawnych. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skontaktuj się z nami jeszcze dziś.