Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Monte

kancelaria adwokackaKancelaria Radcy Prawnego Tomasza Monte oferuje profesjonalną pomoc prawną skupioną na udzielaniu porad oraz wsparciu w trakcie przeprowadzania spraw cywilnych, rodzinnych, spadkowych, administracyjnych oraz karnych. 

W ramach świadczonych usług Kancelaria zajmuje się m.in.:

  • sporządzeniem i opiniowaniem umów, statutów, regulaminów oraz wszelkich innych dokumentów,
  • wydawaniem opinii prawnych,
  • reprezentowaniem klienta w sądzie oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej,
  • sporządzaniem pozwów i pism procesowych,
  • składaniem zażaleń, apelacji oraz skarg w sprawach cywilnych i administracyjnych,
  • dochodzeniem roszczeń od dłużników przy postępowaniu egzekucyjnym.

Ile kosztują usługi prawne w Kancelarii Radcy Prawnego?

Usługi świadczone przez Kancelarię Radcy Prawnego każdorazowo podlegają indywidualnej wycenie. Wysokość wynagrodzenia zależna jest przede wszystkim od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości, zgłaszanych roszczeń oraz przewidywanego czasu jej trwania. Przy ustalaniu wynagrodzenia za podstawę przyjmuje się stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
W przypadku obsługi przedsiębiorców istnieje natomiast możliwość określenia wysokości wynagrodzenia na zasadzie ryczałtu za godzinę, dzień, tydzień bądź miesiąc obsługi prawnej, w zależności od przedmiotu usługi oraz zakresu potrzeb klienta.