Radca Prawny Ostrowiec Swietokrzyski

Idź do spisu treści

Menu główne:

ul. Sandomierska 26a lok.1 IIIp.

tel. kom. + 48 781 787 579

kancelaria@tomaszmonte.pl

Radca Prawny Tomasz Monte  

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Monte

Kancelaria Radcy Prawnego w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym spółek prawa handlowego a także osób fizycznych. Radca Prawny Tomasz Monte występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych a także administracyjnych. Jako cel Kancelaria wyznaczyła sobie sprawną i rzetelną obsługę Klientów a co za tym idzie zabezpieczenie ich interesów przed sądami, organami administracji publicznej i samorządowej. Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc przy prowadzeniu spraw majątkowych i rodzinnych, sporządzaniu i opiniowaniu różnego rodzaju umów.
      

Świadcząc pomoc prawną Kancelaria Radcy Prawnego w Ostrowcu Świętokrzyskim  przedstawia rzetelną ocenę sytuacji oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przedewszystkim realizację interesów Klienta. Kancelaria stara się prowadzić sprawy tak aby unikać niepotrzebnych kosztów postępowania, dążąc jednocześnie do sprawnego i szybkiego zakończenia postępowania. Kancelaria zapewnia również swoim Klientom poufność w zakresie przekazanych informacji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego